Algemene Voorwaarden: Top Up & Win Promotion

Algemene Voorwaarden Top Up & Win Promotion

 • De Top Up en Win promotie duurt van donderdag 14 november 2019, 00:01 AM tot en met woensdag 15 januari 2020, 23:59 PM. 

   

 • Zowel Prepaid als Postpaid Digicel klanten kunnen meedoen aan deze promotie (KKom klanten, Corporate Klanten, Digicel werknemers, Digicel Retail werknemers, Telecom Solutions werknemers, Panama Express werknemers en werknemers van Intervast zijn uitgesloten). 

   

 • Om deel te kunnen nemen aan deze promotie dienen Prepaid klanten een top-up van SRD 30 of meer te doen binnen de promotieperiode.  

   

 • Postpaid klanten die hun rekening over de maanden november en december 2019 op tijd betalen, doen automatisch mee. Postpaid klanten krijgen tot uiterlijk 15 januari 2020 de gelegenheid om hun rekening volledig te voldoen. Het aantal kansen voor de Postpaid klanten is gelijk aan het factuurbedrag over de maanden november en december 2019. Als hun factuur bijvoorbeeld SRD 500 bedraagt, dan krijgt de klant 500 kansen. Postpaid klanten die op 15 januari 2020 om 11.59 PM een openstaande rekening hebben, komen niet in aanmerking voor deelname. 

  

 • Prepaid en Postpaid klanten die gedurende 14 november 2019 en 15 januari 2020 het woord ‘DYARI’ sms’en naar het nummer 2727 doen automatisch mee. Voor elke sms zal de klant 25 kansen krijgen. Prepaid klanten betalen SRD 2.50 per sms en postpaid klanten SRD 2.30 

 

 • Als een klant minder dan SRD 30 opwaardeert, krijgt de klant geen kansen. 

   

 • Voor bonus kansen kunnen klanten (prepaid & postpaid) het woord “DYARI” sms'en naar het nummer 2727. De klant krijgt 25 kansen per sms. 

   

 •  Er zullen in totaal 12 winnaars zijn.  

   

 • De hoofdprijs winnaar wordt willekeurig getrokken uit alle deelnemers van de loterij en de trekking van de prijzen 2 tot en met 12 zal geschieden op basis van een rangschikkingssysteem. Participanten zullen gerangschikt worden op basis van het hoogste aantal kansen dat zij vergaard hebben in de periode van de promotie. Dat wil zeggen dat de 11 participanten met het hoogste aantal punten automatisch in aanmerking komen voor een jaar data. Voor de trekking van de hoofdprijs zal er geen rangschikking gelden.  

   

 • De prijs houdt in: 

1 (één) hoofdprijs namelijk een perceel op Suri Village 3 te Paramaribo Noord.  

11 (elf) troostprijzen van elk 12 maanden gratis mobiele data. 

 

 • De trekking wordt gehouden op vrijdag 7 februari 2020. 

   

 • Minderjarigen mogen deelnemen aan deze promotie. Indien een minderjarige in de prijzen valt, moet de prijs onder toezicht van een ouder of voogd in ontvangst worden genomen. Alle administratieve zaken zullen worden afgehandeld met de ouder of voogd.  

   

 • De winnaar zal participeren aan interviews en photo- en videoshoots, die gebruikt zullen worden voor PR en overige marketing doeleinden. Door het meedoen aan de promotie stemt de prijswinnaar in met het gebruik van zijn/haar naam, foto’s en video’s voor alle publiciteits-, promotie- en reclamedoeleinden zonder verdere compensatie. Als de winnaar weigert dit te doen, komt het recht om de prijs te claimen meteen te vervallen. 

   

 • Digicel zal de nodige verificaties uitvoeren voordat contact wordt opgenomen met de winnaar om ervoor te zorgen dat de winnaar geen Digicel werknemer, Digicel Retail werknemer, Telecom Solution werknemer, Panama Express werknemer, Intervast werknemer of klant van KKom Digicel is. Al de vorengenoemden en hun directe familieleden en gezinsleden zijn uitgesloten van deelname. Onder naaste familieleden wordt verstaan: echtgenoten, ouders, broers en zussen en kinderen.  

   

 • Digicel zal niet aansprakelijk zijn voor: (1) technische storingen van welke aard ook, inclusief, maar niet beperkt tot storingen, onderbrekingen of verbrekingen in netwerkverbindingen of hardware of software; (2) niet geautoriseerde menselijke tussenkomst in enig deel; of (3) technische of menselijke fout die zich kan voordoen bij de administratie van deze promotie.