Bip MascotAlgemene voorwaarden en veelgestelde vragen

Stream de “Mama Mi Lobi Yu” playlists in de D’Music app en maak kans op een prijs. De “Mama Mi Lobi Yu” playlist is een selectie van liedjes die jou helemaal in de moederdag sfeer brengt.  

Een setje van Chee’s Jewelry t.w.v. SRD 40.000.

De promotie start op dinsdag 19 april 2022 en eindigt op zondag 15 mei 2022.

Prepaid en Postpaid Digicel klanten die de applicatie hebben gedownload en een actief D’Music abonnement hebben.

 

Uitzonderingen:

De volgende personen maken geen aanspraak op prijzen indien zij meedoen aan deze promotie:

a. Elke persoon die op of na 1 november 2021 directeur, functionaris, werknemer of agent is geworden van Digicel Suriname of één van hun respectievelijke moedermaatschappijen, dochterondernemingen, divisies of gelieerde bedrijven, franchisenemers of servicebureaus, onafhankelijke contractanten of leveranciers van diensten aan Digicel Suriname;

b. Elke persoon die zich niet in Suriname bevindt;

c. Elke persoon jonger dan 18 jaar;

d. Werknemers en families van Digicel werknemers.

Volg onderstaande stappen om te participeren in deze promotie: 

Stap 1: Zorg ervoor dat jij de D’Music app hebt geïnstalleerd en een actief abonnement hebt. De app kan worden gedownload in de Google Play Store op Android toestellen en in de App Store voor iOS toestellen. Je kunt een D’Music plan activeren via de My Digicel app als je nog geen actief D’Music abonnement hebt. Indien je een Digicel Prime Bundel (dataplan) hebt geactiveerd, heb je gratis toegang tot D’Music.

Stap 2: Stream/Luister naar de “Mama Mi Lobi Yu” playlists in de App. Hoe meer je streamt, hoe groter je kans hebt om te winnen.

Alle klanten die onze “Mama Mi Lobi Yu” playlists streamen, maken kans. De winnaar wordt willekeurig gekozen. Hoe meer je streamt, hoe groter jouw kans om te winnen.

De winnaar wordt in de 3e week van mei bekendgemaakt. De winnaar wordt door een vertegenwoordiger van Digicel Suriname opgebeld. De overhandiging van de prijs vindt plaats in de 3e week van mei.

(1) Als je een prijs wint, ontvang je een telefoontje van één van onze vertegenwoordigers om je hiervan op de hoogte te stellen en te vertellen hoe en wanneer je deze kunt ophalen.

(2) Na het gesprek met onze vertegenwoordiger, heb je tot zeven (7) dagen de tijd om jouw prijs op te halen bij het hoofdkantoor van Digicel, anders wordt deze verbeurd verklaard.

(3) Om jouw prijs te ontvangen moet je bij het ophalen een geldig identiteitsbewijs overleggen.

(4) Als je hebt gewonnen, ga je ermee akkoord dat er foto's van je gemaakt worden en dat jouw afbeelding, gratis wordt gebruikt voor public relations en marketingdoeleinden, inclusief het publiceren van jouw naam en foto op sociale media, reguliere media, in de app en op andere platformen.

(5) Als je de geplande prijsuitreiking niet kan bijwonen, kan je een vertegenwoordiger sturen met jouw geldig identiteitsbewijs alsook van de vertegenwoordiger, samen met een door jou getekende brief waarin je toestemming geeft dat we de prijs aan jouw vertegenwoordiger mogen afstaan. 


D’Music Stream to Win Promotie

Algemene voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden (de “voorwaarden”) zijn van toepassing op u en de regels voor uw deelname aan de promotie. U dient deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u deelneemt.

 

"Wij" of "ons" betekent Digicel Suriname N.V., een bedrijf geregistreerd onder de wetten van Suriname met maatschappelijke zetel te Henck Arronstraat 27-29. Verwijzingen naar "wij", "onze", "ons" en "Digicel" in deze Voorwaarden omvatten ook van tijd tot tijd onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen ("Gelieerde ondernemingen").

 

"Ik" of "u" betekent de Digicel prepaid of postpaid klant die deelneemt aan de Promotie (en "mijn" en "uw" hebben dezelfde betekenis).

 

Door deel te nemen aan de promotie, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

 

Deze voorwaarden omvatten de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van D’Music en My Digicel waartoe u toegang hebt via de applicaties.

 

Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of deze voorwaarden niet accepteert, of als u jonger bent dan achttien (18), mag u niet deelnemen aan de promotie.

 

Wie kan participeren in deze promotie?

·         Prepaid klanten met een Prime Bundel

·         Prepaid en Postpaid Digicel klanten die de applicatie hebben gedownload en een actief D’Music abonnement hebben

 

Uitzonderingen:

De volgende personen kunnen geen aanspraak maken op prijzen van deze promotie:

a. Elke persoon die op of na 1 november 2021 directeur, functionaris, werknemer of agent is geworden van Digicel Suriname of één van hun respectievelijke moedermaatschappijen, dochterondernemingen, divisies of gelieerde bedrijven, franchisenemers of servicebureaus, onafhankelijke contractanten of leveranciers van diensten aan Digicel Suriname;

b. Elke persoon die zich niet in Suriname bevindt;

c. Elke persoon jonger dan 18 jaar;

d. Werknemers en families van Digicel werknemers.

 

Aanvullende voorwaarden

A. Deze promotie wordt aangeboden voor persoonlijk gebruik en niet voor commercieel gebruik en u gaat ermee akkoord geen prijzen te verkopen die via deze promotie zijn ingewisseld.

 

B. U moet een compatibele smartphone gebruiken om de app te downloaden en deel te nemen aan de promotie. Een compatibele smartphone is een Android (OS 4.0 of hoger) of Apple (iOS 2.0 of hoger) smartphone.

 

C. We behouden ons het recht voor om u te diskwalificeren of deze promotie te beëindigen als, naar onze mening, misbruik wordt gemaakt van de Promotie, waarbij dit misbruik omvat maar niet beperkt is tot verkopen of pogingen daartoe.

 

D. We behouden ons het recht voor om deze Promotie naar eigen goeddunken te wijzigen, verlengen of stop te zetten (permanent of tijdelijk).

 

E. U bent als enige verantwoordelijk voor alle bijbehorende vergoedingen en kosten die u maakt voor het claimen en verzamelen van prijzen en voor connectiviteit en datagebruik in verband met uw gebruik van de App.

 

F. Houd er rekening mee dat u tijdens het roamen niet kunt deelnemen aan de promotie.

 

G. We behouden ons het recht voor om elke verbeurde prijs toe te kennen aan de volgende in aanmerking komende klant in volgorde van aantal streams;

 

H. Prijzen zijn niet inwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.

 

I. We behouden ons het recht voor om op elk moment, met of zonder kennisgeving, de voorwaarden van deze Promotie te wijzigen of te annuleren. In het geval dat wij u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen of annulering van de Promotie, is het voldoende dat wij u hiervan op de hoogte stellen via berichten op uw mobiel/apparaat of om een ​​dergelijke kennisgeving op de Digicel-website of de App te plaatsen. Een dergelijke kennisgeving wordt onmiddellijk van kracht of op de datum waarnaar in dergelijke kennisgevingen wordt verwezen.

 

J. Alle persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, zullen uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden van deze Promotie door Digicel en / of door een agent die door ons is aangesteld om namens ons te assisteren bij het uitvoeren van de Promotie en zullen niet worden bekendgemaakt aan een derde partij voor een andere partij zonder uw voorafgaande toestemming. Door deel te nemen aan deze Promotie, stemt u in met het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Digicel en / of een agent die door Digicel is aangesteld om te helpen bij het uitvoeren van de Promotie ten behoeve van het beheer van de Promotie (inclusief het publiceren van uw volledige naam en district en / of het aan derden op verzoek als u wordt geselecteerd) en alle andere doeleinden waarmee u heeft ingestemd. Ga voor ons privacybeleid naar: www.digicelgroup.com.

 

K. Behalve in geval van nalatigheid zijn noch Digicel, noch enige andere persoon of partij die bij de Promotie betrokken is, de aan hen gelieerde bedrijven, agenten, aannemers en sponsors of personeel dat bij de Promotie betrokken is, aansprakelijk voor enig verlies of geleden of geleden schade, overlijden of persoonlijk letsel geleden of opgelopen, of gemaakte kosten die voortvloeien uit deelname aan de Promotie of het claimen of innen van een prijs.

 

L. Voor klantenondersteuning, of om een ​​probleem te melden of ons uw feedback te sturen, gaat u naar de "Ondersteuning" of "Help" optie in de App.