Data Privacy Verklaring Digicel Space

Please select your country
Please select your language

Data Privacy Verklaring – Digicel Space

Digicel is gehouden tot het respecteren van uw privacy en tot het naleven van de toepasselijke data bescherming en privacy wetten. Deze Data Privacy Verklaring wordt verstrekt om u te helpen begrijpen hoe wij uw persoonlijke informatie mogen verzamelen, gebruiken, beschermen of anderzijds omgaan met uw persoonlijke informatie.  

U erkent dat middels het verstrekken van uw persoonlijke informatie aan Digicel, u toestemming verleent tot verwerking van uw data in overeenstemming met deze Data Privacy Verklaring. U dient deze verklaring door te nemen, tezamen met de Algemene Voorwaarden  voor gebruik van onze websites, apps en overige producten en diensten. 

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op alle Digicel bedrijfsactiviteiten en entiteiten in alle landen waarbinnen Digicel opereert.    

Verzamelen van Informatie

Digicel verzamelt en gebruikt uw persoonlijke informatie, in het bijzonder indien u:

 • Gebruik maakt van de brede scala van Digicel producten en diensten die aangeboden worden of waarvoor u zich wenst aan te melden;
 • Klantinformatie opvraagt of u registreert voor informatie of overige diensten;
 • Reageert op berichtgevingen van Digicel (zoals SMS, e-mails, questionnaires of  surveys); 
 • Handelingen verricht via Digicel websites zoals het opsturen van een aanvraagformulier, het invullen van een survey formulier, het gebruik maken van online diensten. (Indien op uw browser ‘Internet cookies’ voorkomen kan dit het traceren van persoonlijke voorkeuren, bezochte webpagina’s etc., vergemakkelijken voor Digicel);
 • Deelneemt aan activiteiten op Digicel’s social media pagina’s zoals Facebook;
 • Deelneemt aan promotieactiviteiten, incentives of loyalty programma’s van Digicel;
 • Informatie verschaft via Digicel Customer Care call centers, dealers en verkoopoutlets of enige andere filialen of zakelijke transacties met Digicel, waarbij u toestemming heeft verleend uw persoonlijke informatie te verstrekken. 

Type Informatie die wordt verzameld

De verschillende types persoonlijke informatie die Digicel verzamelt bestaat uit, doch is niet beperkt tot: 

contact informatie (zoals uw naam, adres, e-mail adres en telefoonnummer)

identificatie informatie (zoals uw paspoort identificatienummer, belasting registratienummer of sociaal zekerheidsnummer, rijbewijs, geboortedatum)

demografische informatie (zoals uw leeftijdscategorie, huwelijksstatus, geslacht)

product specifieke informatie (zoals voorkeur, closed user group (CUGs), vrienden en familie die u in uw service plan wenst op te nemen, kredietlimiet)

bankinformatie (zoals directe debet en gerelateerde banktransacties m.b.t. betaling van rekeningen)

service account informatie (zoals oproepgebruik, rekeningsaldo, transactie historie, kredietinformatie, facturering, loyalty punten).

Gebruik

Wij kunnen uw informatie gebruiken ter ondersteuning bij problemen geassocieerd met de dienst, voor technische ondersteuning, voor factureringsdoeleinden, ter verhoging van uw ervaring met onze klantenservice door aanbieding van specifieke op-maat-gemaakte producten en diensten, ten behoeve van marketing campagnes, en in verband met netwerkbescherming en naleving van wet- en regelgeving. Uw persoonlijke informatie zal niet bestaan uit enige content PIM of Rich media Data of intellectuele eigendom die u heeft opgeslagen op onze servers of gelinkt aan onze cloud of cloud gerelateerde informatie. Elke persoonlijke informatie verzameld door Digicel zal gebruikt worden ter ondersteuning van de vastgestelde doeleinden zoals bepaald op het tijdstip dat de informatie werd verzameld, namelijk om u de dienst te kunnen verlenen, op basis van de account waarvoor  u de persoonlijke informatie verstrekt heeft en onderworpen aan enige voorkeuren zoals door u aangegeven.  

Mobiele Applicaties

Digicel kan, van tijd tot tijd, uw deelname vragen in verscheidene mobiele applicaties ten einde uw gebruikerservaring te verhogen. Indien u ervoor kiest u te registreren voor een applicatie, kunnen wij informatie over u/of over uw mobiele device verkrijgen. Digicel zal de verzamelde informatie gebruiken in overeenstemming met deze Privacy Verklaring. U kunt de verzameling van uw persoonlijke informatie op elk gewenst tijdstip stopzetten door de relevante applicaties waarvoor u zich had geregistreerd uit te schakelen of maak contact met ons en verzoek om  afmelding.

Digicel kan ook applicaties aanbieden die ontwikkeld zijn door derden ter verhoging van uw gebruikerservaring. Indien u een applicatie van een derde partij downloadt op uw mobiele device, kan de derde partij informatie van u verzamelen in relatie tot uw gedownloade informatie of gebruik van de desbetreffende applicatie. Digicel is niet aansprakelijk voor de verzameling of gebruik van informatie via een derde partij applicatie. Digicel beveelt aan dat u de Privacy Verklaring van elke derde partij applicatie zorgvuldig doorneemt alvorens u de applicatie downloadt of gebruikt.

Link Sites

De Digicel websites kunnen links bevatten naar de sites van derde partijen die niet beheerd worden door Digicel of gedekt worden door deze Privacy Verklaring, waaronder sites van Digicel dealers en co-branded websites aangeboden in samenwerking met een zakelijke partner of onafhankelijke product review sites. Digicel beveelt u aan de Privacy Verklaring van overige  sites die u bezoekt te raadplegen alvorens u enige persoonlijke informatie verstrekt.

Digicel Dealers 

Indien u een dienst afneemt bij een Digicel dealer zal de dealer uw persoonlijke informatie delen met Digicel als uw service provider. Hoewel Digicel haar dealers aanmoedigt de volledige naleving van alle toepasselijke data privacy of databeschermende wetten en beleidsregels te garanderen en informatie aan haar dealers verstrekt met betrekking tot niet-openbaarmaking verplichtingen, is Digicel niet verantwoordelijk voor naleving van de van toepassing zijnde  wetten door haar dealers.

Delen van persoonlijke informatie

Digicel zal uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhandelen, overdragen of op andere wijze delen, met uitzondering van de volgende gevallen :

 • indien vereist bij wet, zoals in relatie tot een dagvaarding, overheidsonderzoek, procesvoering, geschillenbeslechting of soortgelijk wettelijk proces;
 • indien wij te goeder trouw overtuigd zijn dat openbaarmaking hiervan noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid te beschermen, fraude te onderzoeken of invulling te geven aan een rechtshandhaving verzoek;
 • in geval van Digicel service providers, technici, contractors die werkzaamheden uitvoeren namens ons en die niet beschikken over een onafhankelijk recht de informatie waartoe zij toegang hebben of die wij aan hen openbaar maken, te gebruiken;
 • in geval van zakelijke partners voor Digicel marketing activiteiten; in zulke gevallen zal geen specifieke persoonlijke identificeerbare informatie verschaft worden, aangezien deze informatie algemeen wordt verzameld;
 • in geval van derde partijen ten behoeve van onderzoek en ontwikkelingsdoeleinden; en
 • in geval van onze dochterondernemingen en filialen zoals Digicel dealers.

Derde partijen moeten in alle gevallen akkoord gaan met de strikte verplichting alle persoonlijke informatie confidentieel te houden en uitsluitend te gebruiken voor het doeleinde waarvoor dit is verkregen.

Data overdracht

Digicel zal trachten te garanderen dat een adequate commerciële overeenkomst gesloten wordt met derde partijen met betrekking tot cloud computing diensten en data-export naar landen, in overeenstemming met de geldende wetgeving van de verschillende landen. Digicel garandeert tevens elke data-overdracht te beveiligen middels gebruik van gerenommeerde beveiligingstechnologieën en methoden voor beveiliging van data tegen ongeautoriseerde toegang of interceptie. Wees echter alert op het feit dat communicatie via publieke internetkanalen zoals e-mails/webmails, fax, niet beveiligd is mits deze gecodeerd zijn. Uw communicatie kan zijn weg vinden door verschillende landen alvorens het zijn eindbestemming bereikt – dit maakt deel uit van de aard van de World Wide Web/Intranet. Digicel kan geen aansprakelijkheid op zich nemen voor enige ongeautoriseerde toegang of verlies van persoonlijke informatie die buiten uw beheersing is.

Bewaren van Data

Digicel bewaart data gedurende een specifieke vereiste tijdsperiode. Bepaalde data kan echter gedurende een langere periode bewaard worden zoals vereist  door de wetgeving van het land  waarbinnen de specifieke dienst opereert of  zoals overeengekomen in  enige overeenkomst die u met ons gesloten heeft  met betrekking tot de dienst.  

Beveiliging 

Wij garanderen het waarborgen van de confidentialiteit van uw informatie. Wij bieden fysieke, elektronische en procedurele beschermingsmiddelen voor bescherming van de informatie die wij verwerken en behouden. Wij kunnen bijvoorbeeld toegang tot deze informatie beperken tot geautoriseerde personeelsleden en contractors die deze informatie dienen te kennen om onze diensten te kunnen besturen, ontwikkelen of verbeteren. Wij kunnen eveneens gebruik maken van gerenommeerde technologieën waaronder, doch niet beperkt tot firewalls, indringingdetectie, SSL (Secure Sockets Layer), routine netwerkkwetsbaarheid beoordeling en 24 x 7 monitoring van het netwerk. Let er a.u.b. op dat hoewel wij voortdurend trachten een redelijke beveiliging te garanderen van de informatie die wij verwerken en behouden, geen enkel beveiligingssysteem alle mogelijke beveiligingsovertredingen kan voorkomen .

Cookies/Tracering Technologieën

De Digicel websites maken gebruik van internet technologieën zoals cookies en web beacons om de interactie van gebruikers op de sites te volgen, gebruikers’ voorkeuren te onthouden en

de gebruikerservaring en de functionaliteit  van de websites en diensten, te maximaliseren. Bijvoorbeeld, het gebruik van cookies op onze websites biedt u voordelen zoals u in staat stellen velden op formulieren automatisch in te vullen of details te verschaffen van de laatste keer dat u online heeft ingelogd. U kunt de cookies uitschakelen zodat de informatie niet verzameld zal worden. Raadpleeg a.u.b. uw browser Help Instructies voor meer informatie over cookies en hoe u het gebruik hiervan kunt beheren. Indien u ervoor kiest de cookies te verwijderen kan de functionaliteit van een website verminderen.

Privacy Hulp & Vragen

Indien u problemen of vragen heeft met betrekking tot deze Privacy Verklaring of indien u uw persoonlijke informatie wenst te updaten of de verzameling hiervan wenst stop te zetten, maak a.u.b. contact met uw lokale Digicel Customer Care afdeling. Wijzigingen van de Privacy Verklaring

Digicel behoudt het recht deze Privacy Verklaring op elk gewenst moment en als gevolg van  wijzigingen in de geldende databescherming en privacy wetgeving, te wijzigen of aan te passen. Kennisgeving omtrent enige wijziging, tezamen met het gereviseerde beleid , zal op onze website geplaatst worden.

Datum inwerkingtreding : 20-10-2014

Data Privacy Verklaring Digicel Space